ASMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


Adres

ul. Krakowska 265, 32-080 Zabierzów

Tel.: +48 12 285 14 24,
E-mail: asmp@asmp.pl

www.asmp.pl

Dział Projektów

Tel.: +48 12 285 14 24 wew. 7
E-mail: rw@asmp.pl

Dział Realizacji

Tel.: +48 12 285 14 24 wew. 4
E-mail: asmp@asmp.pl

Dane rejestrowe

ASMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Krakowska 265, 32-080 Zabierzów
REGON: 380723630, NIP: PL5130255729
KRS: 0000739755 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy.