bębnowe sito obrotowe

Bezobsługowe, bębnowe sito obrotowe służy do mechanicznego oczyszczania surowca z zawiesiny cząstek ciała stałego: ziaren, resztek roślin lub kłaczków. Sito charakteryzuje się dużą wydajnością pracy, wysoką skutecznością oczyszczania, bezproblemowym działaniem przy zmiennych natężeniach przepływu wody.

Budowa

  • obudowa z korytem napływowym oraz króćcami: napływowym, odpływowym, przelewowym, wyczystkowym
  • bęben szczelinowy z napędem
  • zgarniak
  • pokrywa

Zasada działania

Zawiesina wodna poprzez króciec napływowy i koryto podawana jest na zewnętrzną powierzchnię obracającego się bębna szczelinowego. Woda przepływa przez szczeliny do wnętrza bębna. Zanieczyszczenia osiadając na powierzchni bębna są wybierane z koryta napływowego przez obrót bębna. Następnie zanieczyszczenia zbierane są z bębna przez zgarniak i rynną zsypową podawane np. na przenośnik taśmowy lub ślimakowy. Woda
z bębna wypływa przez szczeliny do obudowy i króćcem odpływowym na zewnątrz. Wypływająca z bębna woda przepłukuje szczeliny sita usuwając drobniejsze cząstki, które nie zostały zebrane z bębna przez zgarniak. Dzięki temu sito samo oczyszcza się w sposób całkowicie bezobsługowy.

Dane techniczne

Typoszereg bębnowego sita obrotowego zapewnia wydajność od 30 do 2000 m3/h, w zależności od wielkości bębna (średnica 630 lub 916 mm, długość 500 – 3000 mm) oraz wielkości szczelin.

Pobocznica bębna może być wykonana z:

  • blachy perforowanej o szerokości szczelin od 2 – 6 mm (sito z takim bębnem zastosowane może być do wstępnego oczyszczania ścieków produkcyjnych np. oddzielanie grubszych odłamków roślinnych z wód spławiakowych lub popłuczkowych),
  • drutu trapezowego zwiniętego w walec o szczelinach od 0,25 do 3,0 mm (ten typ sita można zastosować do dokładnego oczyszczania produktów np. soków z resztek roślinnych oraz do dokładnego oczyszczania ścieków; w cukrowniach sito może pracować jako łapacz miazgi z soku dyfuzyjnego i wód poprasowych).

Obroty bębna zapewnia motoreduktor ślimakowy z silnikiem sterowanym falownikiem. Dzięki temu możliwa jest ciągła regulacja i dobór optymalnych obrotów dla danej zawiesiny. Falownik umożliwia również automatyczne zwiększenie obrotów bębna w sytuacji zwiększonego odbioru zanieczyszczeń.

Dzięki otwartym ścianom bocznym możliwe jest oczyszczanie wnętrza bębna bez konieczności jego demontażu. Specjalnie opracowany kształt obudowy daje możliwość odizolowania wnętrza sita za pomocą pokrywy. Jest to bardzo przydatne w sytuacji kiedy ciecz wydziela nieprzyjemną woń lub produkt np. soki mogłyby zostać zanieczyszczone z zewnątrz.

Bębnowe sito obrotowe wykonane jest ze stali kwasoodpornej, a jego masa w zależności od wersji wynosi od 250 do 1100 kg.

Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w powyższym urządzeniu zastrzeżone są patentami PL 165317 i P 324360.