obrotnica kręgów

Obrotnica kręgów ASMP to urządzenie, które służy do obracania kręgów taśmy do żądanej pozycji (w poziomie lub w pionie). Obrotnica zdecydowanie ułatwia transport
i magazynowanie kręgów blachy.
  • maksymalna ładowność: 30 ton
  • maksymalne wymiary kręgu: Ø 2000mm, L=2000 mm